دوره‌ی آموزشی آشنایی با جامعه برای گروهی بزرگتر

اکنون دوره‌ی آموزشی آشنایی با جامعه برای شما نیز که مهاجر برای پیوستن به خویشاوند هستید، سنتان میان ۲۰ تا ۶۴ سال است و برای نخستین بار پس از یکم ماه مه ۲۰۱۳ در کمونی در دفاتر ثبت احوال و مسکن ثبت نام شده‌اید، عرضه می‌شود
بیشتر بخوانید