Warbixinta bulshada waxay ku baxdaa wada-shaqayn u dhexeysa maamulka gobolka Östergötland iyo degmooyinka gobolka Jihaynta shacabka ee Östergötland waxaa wadajir u hirgeliya Gobolka Östergötland iyo degmooyinkiisa.
E-mail: samhallsorientering@regionostergotland.se | Telefoonka: 010-1039313, 010-1039318