Jiheynta bulshada waxaa lagu kordhiyey koox cusub!

Hadda waxaa jiheynta buslshada lagu casuumayaa(la barayaa) dadka ehelkoodu soo galiyeen, una dhexeeya 18-64.
Sii akhri