Samhällsorientering för utvidgad målgrupp!
Nu erbjuds samhällsorienteringen också för dig som är anhöriginvandrare, är mellan 20 och 64 år och är folkbokförd i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.
Läs mer