Samhällsorientering i Östergötland bedrivs i samarbete mellan Region Östergötland och länets kommuner.
E-post: samhallsorientering@regionostergotland.se | Telefon: 010-1039313, 010-1039318