ሲቪክ ኦሬንቴሽን ንብዙሓት ዝተመርጹ ተኸታተልቲ!
ሕጂ ሲቪክ ኦሬንቴሽን ዕድመኦም ካብ 18 ክሳዕ 64 ንዝኾኑን ኣብቲ ማዘጋጃቤት ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ግንቦት 1፣ 2013 ዝተመዝገቡን ኣባላት ስድራቤት ስደተኛታት እውን ይወሃብ ኣሎ።
ተወሳኺ ኣንብብ