Samhällsorienteringen i Östergötlands logotyp, orange bakgrund, vit text
|    |  Språk  |  Anmälan till kursen  |  Självstudier  |  Om oss  |  Kontakt  | 
 
Om oss


Samhällsorienteringen i Östergötland och Tranås genomförs av en enhet inom Region Östergötland på uppdrag av länets kommuner samt Tranås. Huvudsyftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom att tillhandahålla välutbildade regionala samhällshälsokommunikatörer.

Enheten för samhällsorienteringen i Östergötland och Tranås består av sju samhällskommunikatörer samt administrativ personal bestående av en administratör och en chef. Vi har arbetat med detta sedan 2011.

Våra samhällskommunikatörer är välutbildade och har en god förankring i både deltagarnas kultur från hemlandet och den svenska kulturen. Vi erbjuder kurser på språken arabiska, somaliska, syrianska, persiska/farsi, dari, tigrinja, assyriska, amharinja, kurmanji, franska, engelska och lätt svenska.

Bild på samhällsorienteringens pesonal

Samhällsorientering är lagstadgad utbildningsinsats för nyanlända på modersmål i dialogform. Enligt lagen är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering på modersmål i minst 100 timmar till nyanlända personer i åldern mellan 18 och 65 år.

Den regionala samhällsorienteringen i Östergötland utgörs totalt av 102 timmar och omfattar totalt 30 block vilka genomförs under 38 tillfällen. Varje lektionspass omfattar tre timmar. Normalt pågår en kurs under 7-8 veckor där varje grupp deltar på förmiddagar eller eftermiddagar beroende på vad de har för annan aktivitet resten av dagen, exempelvis SFI.