>
 
راهنمایی اجتماعی در لوگوی اوستریوتلند، زمینه نارنجی، نوشته سفید
|    |  زبان ها   |  ثبت نام در کلاسها   |  خودآموزی   |  درباره ما   |  تماس با ما   | 
 
در مورد ما


راهنمایی اجتماعی در اوستریوتلند و ترانوس، به دست بخشی خاص در بخشداری اوستریوتلند وبه درخواست کمونهای این استان و همچنین کمون ترانوس، اجرایی میگردد. هدف از اجرایی شدن این طرح در سطح استانی این میباشد که تمامی کمون ها، راهنمایی اجتماعی هم ارزشی را به زبان مادری، از طریق راهنماهای اجتماعی و راهنماهای سلامتی آموزش دیده و مجرب ارائه نمایند.

راهنمای اجتماعی ما دارای تحصیلات خاص در این زمینه بوده و همجنین دارای پیش زمینه و ریشه خوب در فرهنگ سوئدی و فرهنگ شرکت کنندگان در کلاسها میباشند. ما کلاسها را به زبانهای عربی، فارسی، سومالیایی، سوریه ای، اثیری، آمهارینیا، کورمانجی، فرانسوی، انگلیسی و سوئدی آسان ارائه میدهیم.

کارمندان راهنمایی اجتماعی

راهنمایی اجتماعی یک اقدام آموزشی مصوب دولت میباشد که به زبان مادری و به شکل گفتمان انجام میگیرد. بر اساس قانون، کمون ها وظیفه دارند تا کلاسهای راهنمایی اجتماعی را به زبان مادری به مدت حداقل صد ساعت برای مهاجرین تازه وارد بین سنین 18 تا 65 سال ارائه نمایند.

دوره راهنمایی اجتماعی در استان اوستریوتلند 102 ساعت بوده و این متشکل از 30 بخش در طی 38 جلسه ارائه میگردد. مدت زمان هر جلسه سه ساعت میباشد. به شکل طبیعی مدت هر دوره بین هفت تا هشت هفته میباشد و هرفرد یا در نوبت صبح و یا هم در نوبت عصردر کلاسها حضور پیدا میکند. حضور شما درنوبت صبح یا بعدازظهروابسته به دیگر فعالیت های شما (مثل اس اف ای) در طی روزمیباشد.