راهنمایی اجتماعی در لوگوی اوستریوتلند، زمینه نارنجی، نوشته سفید
|    |  زبان ها   |  ثبت نام در کلاسها   |  خودآموزی   |  درباره ما   |  تماس با ما   | 
 
چه چیزی در این کلاسها آموزش داده میشود؟
محتوای کلاسها


دانش آموز، دختر، قفسه کتاب، کتابها
محتوای کلاسهای راهنمایی اجتماعی در اوستریوتلند و ترانوس متشکل از ده موضوع اصلی و بر گرفته شده از قانون مقرر شده دولت در این مورد میباشد. این کلاسها دوازده ساعت آشنایی با خدمات اینترنتی و همچنان سه ساعت بازدید از کتابخانه را شامل میشود.

کلاسها توسط یک راهنمای اجتماعی به زبان مادری و یا هم زبانی که تسلط خوبی بر آن دارید برگزار میگردد. این کلاسها به شکل گفتگو انجام میگیرد و اشتراک کنندگان در حضور راهنمای اجتماعی در مورد مسائل تعیین شده اجتماعی به بحث و تبادل نظر میپردازند

مبحث اول /آمدن به سوئد
• معرفی/ تازه وارد در سوئد
• جامعه محلی و جامعه سوئد
• فرهنگ و آداب رسوم در جامعه سوئد

مبحث دوم /زندگی در سوئد
• جستجو مسکن و انواع آن
• امور مالی خانوار/ محیط زیست و تفکیک زباله

مبحث سوم /تامین هزینه زندگی و پیشرفت در سوئد
• بازار کار و رفاه اجتماعی
• چگونگی جستجو کار و یا هم دایر کردن شرکت خصوصی /اگر نمیتوانید کار کنید
• تحصیل بزرگسالان

مبحث چهارم /تشکیل خانواده و چگونگی زندگی با کودکان در سوئد
• بارداری و تولد کودک/ نقش والدین
• حقوق کودک (به همراه ملاقات با مسئولی از سوسیال)
• کودکستان، دبستان و دبیرستان
• زندگی مشترک

مبحث پنجم /حقوق و وظایف فردی
• حقوق بشر (بهمراه قوانین ترافیک)
• برابری انسانها / برابری مرد و زن

مبحث ششم /تاثیرگزاری در سوئد
• دموکراسی و سیاست / قانون اساسی
• ادارات دولتی و قوه قضاییه

مبحث هفتم /مراقبت از سلامت در سوئد
• انواع شکلهای درمانی
• تاثیر مهاجرت بر سلامت
• اهمیت تغذیه سالم
• ورزش، سلامت دندان و کمکهای اولیه

مبحث هشتم /کهنسالی در سوئد
• دوران بازنشستگی و کهنسالی

مبحث نهم /اینترنت و خدمات پرداخت
• علوم کامپیوتر
• پردازش کلمه
• اینترنت
• پست الکترونیک
• خدمات اینترنتی
• خدمات پرداختی و خرید امن اینترنتی

مبحث دهم /کتابخانه
• بازدید از کتابخانه و خدمات اینترنتی