ኣርማ ወይ መለለዪ ሌላ ሕብረተሰብ ኣብ ኦስተርጎትላንድ ኣራንሾኒ ዝምድሩ ብጻዕዳ ሕብሪ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ
|    |  ቋንቋ  |  ምምልካት ስልጠና ወይ ትምህርቲ  |  ባዕልኻ ተመሃር  |  ብዛዕባና  |  መራኸቢ ኣድራሻና  | 
 
ቋንቋ ምረጽ
ነቲ ዝመረጽካዮ ቋንቋ ጠውቕ. መበገሲ ገጽ ናይቲ ዝመረጽካዮ ቋንቋ ይኽፈት።