ኣርማ ወይ መለለዪ ሌላ ሕብረተሰብ ኣብ ኦስተርጎትላንድ ኣራንሾኒ ዝምድሩ ብጻዕዳ ሕብሪ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ
|    |  ቋንቋ  |  ምምልካት ስልጠና ወይ ትምህርቲ  |  ባዕልኻ ተመሃር  |  ብዛዕባና  |  መራኸቢ ኣድራሻና  | 
 
Vad får man lära sig i kursen?
Kursens innehåll


ተመሃራይ,ጓል,ከብሒ መጻሕፍቲ,መጻሕፍቲ
Innehållet i samhällsorienteringen i Östergötland och Tranås omfattas av tio teman vilka utgår från det som förordningen föreskriver. I kursen ingår bland annat Internet/e-tjänster om 12 timmar samt biblioteksvisning om 3 timmar.

Kursen leds av en samhällskommunikatör och ges på modersmål ett ett språk deltagarna behärskar väl. Allt sker i dialogform där deltagarna får möjlighet att diskutera givna ämnen med varandra tillsammmans med samhällskommunikatören.

Tema 1: Att komma till Sverige
• Introduktion/Nyanländ i Sverige
• Det svenska samhället och lokalsamhället
• Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

Tema 2: Att bo i Sverige
• Olika boenden och bostadssökande
• Hushållsekonomi/Miljö och sopsortering

Tema 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Arbetsmarknaden och välfärden
• Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta
• Vuxenutbildning

Tema 4: Att bilda familj och att leva med barn i Sverige
• Att vänta och få barn/föräldrarollen
• Barns rättigheter (inklusive besök från SOC)
• Barnomsorg, grundskola, gymnasium
• Att leva tillsammans

Tema 5: Individens rättigheter och skyldigheter
• Mänskliga rättigheter (+ trafikkunskap)
• Jämlikhet/jämställdhet

Tema 6: Att påverka i Sverige
• Demokrati och politik/grundlagar
• Svenska myndigheter/rättsväsendet

Tema 7: Att vårda sin hälsa i Sverige
• Olika vårdformer
• Migrationens påverkan på hälsan
• Vikten av att äta hälsosamt
• Motion, tandhälsa och första hjälpen

Tema 8: Att åldras i Sverige
• Att åldras i Sverige

Tema 9: Internet och betaltjänster
• Datorkunskap
• Ordbehandling
• Internet
• E-post
• E-tjänster
• Betaltjänster och handla säkert på nätet

Tema 10: Bibliotek
• Biblioteksvisning, e-tjänster